หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสองปริญญา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรออนไลน์ จาก Shanghai Normal University, Shanghai, P.R.China.

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสองปริญญา ปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ที่เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรออนไลน์ จาก Shanghai Normal University, Shanghai, P.R.China.

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสองปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ที่ได้เข้าพิธีประสาทปริญญาบัตรออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 จาก Shanghai Normal University, Shanghai, P.R.China.