หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายตะลันต์ เกิดคำ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานบัณฑิตยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายตะลันต์ เกิดคำ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานบัณฑิตยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายตะลันต์ เกิดคำ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานบัณฑิตยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563 ในพิธีประสาทปริญญาออนไลน์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 Shanghai Normal University , Shanghai, P.R.China.