Warning: date(): Invalid date.timezone value 'ICT', we selected the timezone 'UTC' for now. in /home/www/home/pages/front-end/activities.php on line 3
หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ MOU กับ UNIVERSITY OF HKBP NOMMENSEN ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการและการวิจัย

มหาวิทยาลัยพายัพ MOU กับ UNIVERSITY OF HKBP NOMMENSEN ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการและการวิจัย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Dr. Richard A. M. Napitupulu อธิการบดี University of HKBP Nommensen ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วม บันทึกความเข้าใจ ในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและสื่อวิชาการที่เหมาะสมและข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน , การเยี่ยมเยียนกันของคณาจารย์เพื่อทำการวิจัยและการบรรยาย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน อาทิเช่น การสัมมนาและการประชุม เป็นต้น