Home     

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

sukitti ( 2021-10-21 16:55:53)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเพื่อไว้อาลัยแด่ อาจารย์บรูซ แกสตัน อาจารย์สอนดนตรีรุ่นแรกของวิทยาลัยดุริยศิลป์ ผู้สร้างปรากฏการณ์ดนตรีไทยร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมโลกใน

sukitti ( 2021-10-20 13:53:09)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 97 ประจำปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2021-10-15 10:06:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

sukitti ( 2021-10-13 09:16:40)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ศิษย์เก่าแมคคอร์มิครุ่นที่ 68

sukitti ( 2021-10-12 10:24:22)

บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ เข้ารับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จำนวน 100 คน (ชุดที่2)

sukitti ( 2021-09-28 09:01:57)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานแสดงคอนเสิร์ตของคณาจารย์ดุริยศิลป์ Faculty Recital เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการปรับปรุงห้องแสดง CRK

sukitti ( 2021-09-24 12:50:10)

บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ เข้ารับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)

sukitti ( 2021-09-22 09:53:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2021-09-16 16:24:08)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับวิสาหกิจชุมชน

sukitti ( 2021-09-16 15:57:34)

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ นำขวดน้ำดื่มที่ได้รับบริจาคในโครงการ จิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564 ส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

sukitti ( 2021-09-13 13:18:05)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2021-09-10 14:43:20)

รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณชนิตา มณีกาญจน์

teerasak ( 2021-09-10 14:37:40)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ จิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564

sukitti ( 2021-09-08 09:29:16)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

sukitti ( 2021-08-05 10:58:12)