Home     

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร่วมสาธิตการทำอาหารเมนูเพื่อสุขภาพสำหรับคุณแม่ ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 “รักและห่วงใย มอบดวงใจให้แม่”

sukitti ( 2019-08-15 13:54:58)

ประมวลภาพการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติจีนโดยนางแบบ นายแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 “รักและห่วงใย มอบดวงใจให้แม่”

sukitti ( 2019-08-15 13:34:24)

ประมวลภาพการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยจากนางแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 “รักและห่วงใย มอบดวงใจให้แม่”

sukitti ( 2019-08-15 13:29:36)

ประมวลภาพการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยจากนางแบบกิตติมศักดิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 “รักและห่วงใย มอบดวงใจให้แม่”

sukitti ( 2019-08-15 11:21:42)

ผลการประกวดภาพถ่าย ในงานรักและห่วงใย มอบดวงใจให้แม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

sukitti ( 2019-08-15 11:07:58)

ผู้บริหาร ม.พายัพ ให้การต้อนรับ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-08-15 10:41:36)

ผู้บริหารธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-08-15 10:41:09)

คณะผู้บริหาร Chiang Mai International School ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-08-15 10:40:38)

คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาข้อมูลสินคัาชุมชน ณ เทศบาลตำบลแม่คือ

bapayap ( 2019-08-15 09:47:05)

คณะบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤตพร ลือชัย และ นางสาวอทิตยา ปู่หล้า

bapayap ( 2019-08-15 09:43:07)

-

poramaporn ( 2019-08-14 09:22:46)

-

poramaporn ( 2019-08-14 09:18:27)

-

bapayap ( 2019-08-13 14:37:47)

ภาพบรรยากาศงานวันแม่แห่งชาติ "รักและห่วงใย มอบดวงใจให้แม่" วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562

sukitti ( 2019-08-11 13:49:55)

ประมวลภาพพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 “รักและห่วงใย มอบดวงใจให้แม่”

sukitti ( 2019-08-09 23:42:04)