Home     

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

sukitti ( 2019-08-09 13:26:56)

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดี

teerasak ( 2019-08-09 09:42:23)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-08-09 09:40:08)

ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-08-09 09:38:26)

บุคคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-08-09 09:35:30)

ผู้อำนวยการสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-08-09 09:33:42)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุที่มีวิถีชีวิตติดบ้านในเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

poramaporn ( 2019-08-08 09:52:20)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2019-08-08 09:23:02)

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-08-08 08:34:32)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-08-05 14:07:17)

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-08-05 14:06:07)

มหาวิทยาลัยพายัพขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชตพล ชัยเกียรติธรรม ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ 50 ปี 50 คนเด่น ไทยนิวส์

sukitti ( 2019-08-05 09:42:05)

สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-08-01 15:09:06)

ผู้แทน ศาสนาจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-08-01 15:06:45)

มานิตย์บริการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-08-01 15:05:42)