Home     

การนมัสการขอบคุณพระเจ้าในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก ดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดี

news ( 2019-08-01 11:38:02)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

sukitti ( 2019-07-26 16:16:37)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์ "สร้างสรรค์เพื่อสังคม" มหาวิทยาลัยพายัพ

kamolpat ( 2019-07-26 15:48:22)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา

sukitti ( 2019-07-26 09:51:09)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดคอนเสิร์ตวงนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา 3 Marine Expeditionary Force Band เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ 200ปี ไทย - อเมริกา

onuma ( 2019-07-15 17:47:59)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ ร่วมกับ วง 3 Marine Expeditionary Force Band จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีให้กับเยาวชนเชียงใหม่

onuma ( 2019-07-15 17:41:36)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับทีมงานจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT2HD) ในโอกาสมาถ่ายทำรายการ "แสงแห่งปณิธาน"

onuma ( 2019-07-15 17:29:43)

มหาวิทยาลัยพายัพจัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษากองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

onuma ( 2019-07-15 17:19:51)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

kamolpat ( 2019-07-11 15:56:29)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

kamolpat ( 2019-07-11 15:54:04)

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม

kamolpat ( 2019-07-10 08:01:42)

อธิการบดี ม.พายัพ มอบของที่ระลึกแก่ อาจารย์จักรพันธ์ โอฬาริกชาติ บุคลากรเกษียณอายุงาน

teerasak ( 2019-07-08 10:05:58)

อธิการบดี ม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr.Hiroshi Matsumoto กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และคณะ

sukitti ( 2019-07-08 08:45:53)

อธิการบดี ม.พายัพ พร้อมอาจารย์วิทยาลัยดุริยศิลป์ ต้อนรับ ผู้ประสานงานโครงการดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงใหม่

teerasak ( 2019-07-04 10:21:38)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับศิษยาภิบาลคริสตจักรพายัพ และกลุ่มผู้นำเยาวชนคริสเตียนในจังหวัดเชียงใหม่

teerasak ( 2019-07-04 10:19:51)