Home     

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Mr. Michael Zager Producer Eminent Scholar in Performing Art (Music), Florida Atlantic University

teerasak ( 2019-07-04 10:18:12)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของที่ระลึกแก่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

teerasak ( 2019-06-25 14:59:15)

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

kamolpat ( 2019-06-24 13:10:52)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 4)

kamolpat ( 2019-06-20 17:21:15)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 3)

kamolpat ( 2019-06-20 17:10:58)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 2)

kamolpat ( 2019-06-20 17:04:03)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 1)

kamolpat ( 2019-06-20 16:36:39)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุม Consortium Meeting ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับนานาชาติด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

kamolpat ( 2019-06-19 14:45:17)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คณะจากสำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-06-18 15:04:19)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดกิจกรรมสายลมใต้เงาปีก ปลูกฝังจิตอาสาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี

onuma ( 2019-06-18 10:08:56)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามความร่วมมือกับบริษัท ดี เซ็นทริค จำกัด

onuma ( 2019-06-13 15:24:41)

CCI ม.พายัพ ได้รับเกียรติร่วมแสดงคอนเสิร์ตระดับนานาชาติ Pioneering Pianists of Southest Asia

onuma ( 2019-06-12 17:03:24)

มหาวิทยาลัยพายัพ เสริมความแกร่งด้านการเรียนการสอนแบบดิจิทัล

onuma ( 2019-06-12 16:54:40)

อธิการบดี ม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร ต้อนรับ Ms.Jennifer Harhigh กงสุลใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

onuma ( 2019-06-06 10:06:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรม Payap USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2562

sukitti ( 2019-06-05 13:20:39)