Home     

วิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

kamolpat ( 2019-06-04 15:37:54)

อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำในโอกาส ละศีลออดในเดือนรอมฎอน

sukitti ( 2019-06-04 09:12:27)

คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ได้รับเกียรตินำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ประเทศอังกฤษ

onuma ( 2019-05-31 17:18:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 8)

kamolpat ( 2019-05-31 16:35:11)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 7)

kamolpat ( 2019-05-31 16:33:09)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 6)

kamolpat ( 2019-05-31 16:30:52)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 5)

kamolpat ( 2019-05-31 16:29:15)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 4)

kamolpat ( 2019-05-31 16:27:42)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 3)

kamolpat ( 2019-05-31 16:25:25)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 2)

kamolpat ( 2019-05-31 16:23:30)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ชุดที่ 1)

kamolpat ( 2019-05-31 16:20:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

kamolpat ( 2019-05-31 16:18:30)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมลงนามในสัญญากับบริษัทฟินเทค วัลเล่ย์ จำกัด ในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม ทางการเงิน การลงทุน และนวัตกรรมใหม่

onuma ( 2019-05-30 16:28:32)

สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ Show & Share พาเพลิน

kamolpat ( 2019-05-30 11:25:27)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสที่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (ชุดที่ 2)

kamolpat ( 2019-05-30 10:08:41)