Home     

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสที่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (ชุดที่ 1)

kamolpat ( 2019-05-29 16:38:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ Payap Preparation 2019

sukitti ( 2019-05-29 08:49:30)

อธิการบดี ม.พายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป.ประนอ สัจจะเวทะและครอบครัว สมทบทุนนอน ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน

teerasak ( 2019-05-28 16:23:42)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ เสวนาการทำพันธกิจร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ คริสตจักรภาค และหน่วยงานของสภาคริสตจักรในประเทศไทย

teerasak ( 2019-05-28 15:55:14)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ กีฬาบุคลากร เปิดบ้าน ม.พายัพ ต้อนรับนักกีฬาเพื่อสุขภาพ

kamolpat ( 2019-05-27 18:04:19)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

kamolpat ( 2019-05-27 14:25:07)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนายสิรธีร์ เชาวน์สิริวีรกุล ที่ได้รางวัลชนะเลิศ แชมป์ปิงปอง ประเภทชายเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬาปิงปองเชื่อมสัมพันธ์นานาชาติครั้งที่ 1

sukitti ( 2019-05-22 08:51:00)

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-05-14 18:06:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

kamolpat ( 2019-05-13 09:52:31)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ มอบวุฒิบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้น

teerasak ( 2019-05-07 13:32:28)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

kamolpat ( 2019-05-03 15:31:19)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2562

kamolpat ( 2019-04-25 14:57:36)

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง "Fair Trade" ให้แก่คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

kamolpat ( 2019-04-04 10:07:18)

ผู้บริหาร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดกีฬาทัวร์นาเม้นมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9

teerasak ( 2019-04-02 08:42:22)

สถาบันสันติศึกษา ม.พายัพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Embassy of the United States of America และ The Network for Religious and Traditional Peacemakers จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Inter-Religious Workshop for Peace

teerasak ( 2019-04-02 08:39:54)