Home     

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

sukitti ( 2018-11-10 22:19:02)

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

sukitti ( 2018-11-10 22:15:18)

ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

sukitti ( 2018-11-10 21:54:50)

ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

sukitti ( 2018-11-10 21:51:16)

ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

sukitti ( 2018-11-10 21:45:42)

ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

sukitti ( 2018-11-10 21:45:04)

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

kamolpat ( 2018-11-09 22:05:38)

อธิการบดี ม.พายัพ ให้การต้อนรับทีมโค้ช TRF-MMS5 กลุ่มภาคเหนือ

teerasak ( 2018-10-25 16:24:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ MOKWON UNIVERSITY สาธารณรัฐเกาหลี

teerasak ( 2018-10-24 14:28:38)

รองอธิการบดี ต้อนรับคณะจาก British Council, Brunel University London, University of Edinburgh and Coventry University.

teerasak ( 2018-10-22 16:14:05)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Keita Sugai, Sylff Association Secretariat Program Officer, The Tokyo Foundation for Policy Research

teerasak ( 2018-10-18 15:31:11)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะจาก Rotary Chiang Mai International

teerasak ( 2018-10-10 10:43:53)

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ม.พายัพ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และคณะ

teerasak ( 2018-09-28 16:11:05)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์คริสเตียน CGNTV (Christian Global Network Television)

teerasak ( 2018-09-28 08:49:40)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้บริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2018-09-28 08:40:24)