หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สภาทนายความ ภาค ๕ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในอันที่จะประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทั้งสองหน่วยงาน

teerasak ( 2021-02-24 15:54:58)

สำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม GE DAY 2020

sukitti ( 2021-02-24 15:15:14)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการฝึกซ้อมใหญ่ นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 95 ปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2021-02-24 15:11:43)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประดับเข็มดุลพาห และพิธีไหว้ครูกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2564

sukitti ( 2021-02-23 08:41:04)

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจสุขภาพ และ พิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การผลิตกัญชาทางการแพทย์

sukitti ( 2021-02-18 22:56:53)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อีกทางเลือกหนึ่งแก่นักเรียนให้ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการทดสอบระบบอเมริกัน (US High School Equivalency Diploma) ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

waraporn ( 2021-02-18 10:31:55)

สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมพิเศษ Brigther Future @PYU ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่

sukitti ( 2021-02-15 15:55:26)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564

sukitti ( 2021-02-12 16:44:18)

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม Open house

sukitti ( 2021-02-10 22:34:32)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรม ทำขนมไทยใบตอง และ ทำยาดมสมุนไพรธาตุเจ้าเรือน

sukitti ( 2021-02-05 11:17:37)

รักษาการอธิการบดี ม.พายัพ มอบนาฬิกา SUUNTO 5 กับผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม Payap University International Virtual Walk and Run 1

sukitti ( 2021-02-05 11:02:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ จับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky Draw นาฬิกา SUUNTO 5 และ ผ้าบัฟ ที่เข้าร่วมกิจกรรม Payap University International Virtual Walk and Run 1

sukitti ( 2021-02-05 09:09:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Global Trends in PR & Marketing สู่อุดมศึกษาเอกชนไทยในอนาคต”

waraporn ( 2021-01-28 14:06:03)

สำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร เข้าพบและมอบของขวัญของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2564 ให้กับผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงานภายในสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย

sukitti ( 2021-01-14 15:30:53)

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ (สัญจร)

sukitti ( 2021-01-12 16:47:35)