หน้าหลัก     

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-05-14 18:06:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

kamolpat ( 2019-05-13 09:52:31)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ มอบวุฒิบัตรและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมงานจดหมายเหตุเบื้องต้น

teerasak ( 2019-05-07 13:32:28)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

kamolpat ( 2019-05-03 15:31:19)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ร่วมมือให้บริการวิชาการกับสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน

onuma ( 2019-05-02 11:26:08)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2562

kamolpat ( 2019-04-25 14:57:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)"

waraporn ( 2019-04-22 16:48:14)

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง "Fair Trade" ให้แก่คณาจารย์และนักเรียน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

kamolpat ( 2019-04-04 10:07:18)

ผู้บริหาร และ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดกีฬาทัวร์นาเม้นมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9

teerasak ( 2019-04-02 08:42:22)

สถาบันสันติศึกษา ม.พายัพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี Embassy of the United States of America และ The Network for Religious and Traditional Peacemakers จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Inter-Religious Workshop for Peace

teerasak ( 2019-04-02 08:39:54)

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงนพ.เอ็ดวิน ชาร์ลส คอร์ท

poramaporn ( 2019-03-28 14:20:51)

ม.พายัพ MOA กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พัฒนาวิชาการด้านวิชาดนตรี

waraporn ( 2019-03-21 14:06:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนแก่บุตรศิษยาภิบาล

waraporn ( 2019-03-21 10:05:18)

อาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเกียรตินำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

waraporn ( 2019-03-20 15:54:49)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่นักข่าวที่เสียชีวิต และ มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562

waraporn ( 2019-03-06 11:37:28)