หน้าหลัก     

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานแสดงคอนเสิร์ตของคณาจารย์ดุริยศิลป์ Faculty Recital เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการปรับปรุงห้องแสดง CRK

sukitti ( 2021-09-24 12:50:10)

บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ เข้ารับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม (Sinopharm)

sukitti ( 2021-09-22 09:53:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2021-09-16 16:24:08)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับวิสาหกิจชุมชน

sukitti ( 2021-09-16 15:57:34)

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ นำขวดน้ำดื่มที่ได้รับบริจาคในโครงการ จิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564 ส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

sukitti ( 2021-09-13 13:18:05)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2021-09-10 14:43:20)

รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณชนิตา มณีกาญจน์

teerasak ( 2021-09-10 14:37:40)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ จิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564

sukitti ( 2021-09-08 09:29:16)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

sukitti ( 2021-08-05 10:58:12)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับสารสกัดกัญชงและสารสกัดกัญชา

sukitti ( 2021-07-21 16:39:53)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายตะลันต์ เกิดคำ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานบัณฑิตยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2021-07-21 10:51:45)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

sukitti ( 2021-07-15 09:39:22)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14

sukitti ( 2021-07-09 10:47:38)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 แต่งตั้งอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

sukitti ( 2021-07-07 13:50:13)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 แต่งตั้งอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

sukitti ( 2021-07-07 13:47:20)