หน้าหลัก     

ม.พายัพ เปิดตัว Application Payap Wallet เชื่อมต่อช่องทางการรับชำระเงิน Payment Gateway ในรูปแบบ Electronic มหาวิทยาลัยพายัพ นับเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ริเริ่มใช้ E-Wallet

waraporn ( 2020-09-21 11:31:10)

สำนักพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบรางวัลเพชรพายัพ พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สโมสรคณะและองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

sukitti ( 2020-09-18 09:05:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2020-09-18 08:56:56)

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ เข้ารับฟังผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

sukitti ( 2020-09-15 15:34:05)

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

sukitti ( 2020-09-14 11:00:36)

ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2020-09-11 10:21:46)

รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา

teerasak ( 2020-09-01 16:14:07)

บริษัท TRIPLE T HOLDING CO., LTD. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2020-09-01 16:13:10)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดให้บริการ Payap Relaxing Space เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ได้พักผ่อนหรือทำงานกลุ่ม

sukitti ( 2020-09-01 10:09:13)

ม.พายัพ จัดโครงการ Chiang Mai Creative Days 2020 @ PYU “ทางเลือกและทางรอดของอาชีพสร้างสรรค์ ในยุค New Normal”

sukitti ( 2020-08-31 16:16:33)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

sukitti ( 2020-08-30 17:31:29)

ม.พายัพ จัดโครงการ Chiang Mai Creative Days 2020 @ PYU “ทางเลือกและทางรอดของอาชีพสร้างสรรค์ ในยุค New Normal”

sukitti ( 2020-08-29 09:19:38)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ออกบริการวิชาการ ในโครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

sukitti ( 2020-08-25 10:52:40)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 13

sukitti ( 2020-08-25 10:49:41)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563

sukitti ( 2020-08-20 10:53:03)