หน้าหลัก     


Warning: date(): Invalid date.timezone value 'ICT', we selected the timezone 'UTC' for now. in /home/www/home/pages/front-end/activities_list.php on line 41
ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ กับ บริษัท ซี เอ็นเนอร์จี โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

webmaster ( 2024-02-20 15:24:18)

สภามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

webmaster ( 2024-02-20 13:57:07)

สภามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดี คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์และรางวัลวิจัยแห่งชาติ 2567

webmaster ( 2024-02-20 13:37:45)

มหาวิทยาลัยพายัพ MOU กับ UNIVERSITY OF HKBP NOMMENSEN ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมทางวิชาการและการวิจัย

webmaster ( 2024-02-20 13:32:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ และ Shan Community College ประเทศพม่า MOU แลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมในด้านการศึกษาและการวิจัย

webmaster ( 2024-02-13 11:21:37)

ความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพ สถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ และวิทยาลัยแห่งชาติมอญ

webmaster ( 2024-02-08 14:03:37)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ อาจารย์ ดร.พิมพ์ฟ้า สุวรรณหงษ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ปีมังกรทอง 2024

webmaster ( 2024-02-08 14:00:51)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์และรางวัลวิจัยแห่งชาติ 2567

webmaster ( 2024-02-07 12:09:05)

กิจกรรม USR ค่ายอาสาสโมสรเจ้าหน้าที่ ม.พายัพ

onuma ( 2024-02-02 11:19:35)

อธิการบดี ให้การต้อนรับ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตประธานผู้แทนการค้าไทย อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตรองนายกรัฐมนตรี

webmaster ( 2024-02-02 10:13:20)

มหาวิทยาลัยพายัพ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกช้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคสื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะกรรมการ กกร. เพื่อร่วมจัดงาน "เชียงใหม่เมืองเทศกาล"

webmaster ( 2024-01-31 13:03:23)

บรรยากาศการเรียนการสอน ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา

webmaster ( 2024-01-31 09:58:19)

การประชุมคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 1/2567

webmaster ( 2024-01-29 15:38:08)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ ตัวแทน จากบริษัท ออลเทค โซลูชั่นส์ จำกัด

webmaster ( 2024-01-26 15:27:00)

ผู้บริหาร และคณาจารย์ Interdisciplinary Studies College มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าพบ ท่านรองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

webmaster ( 2024-01-25 16:29:06)