หน้าหลัก     

ภาพบบรรยากาศในพิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีกับบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

sukitti ( 2020-07-02 10:08:23)

ภาพบบรรยากาศในพิธีเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีกับบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

sukitti ( 2020-07-02 10:05:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

sukitti ( 2020-07-01 17:59:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563 และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

sukitti ( 2020-07-01 17:45:14)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ รองอธิการบดีอาวุโส ม.พายัพ รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ”

waraporn ( 2020-07-01 14:34:27)

มหาวิทยาลัยพายัพ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานของมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2020-06-26 12:32:56)

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

sukitti ( 2020-06-09 15:08:49)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ Startup แอปพลิเคชัน Carelivery

sukitti ( 2020-06-08 10:20:47)

ม.พายัพ ผนึกกำลังร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค ๕ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและประสานความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาการวิจัย

sukitti ( 2020-05-27 17:03:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวมัณฑนา อาษากิจ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2020-05-20 16:08:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนทรัพย์และน้ำดื่ม สนับสนุนโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด ในโอกาสที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ครบรอบ 49 ปี

sukitti ( 2020-05-20 16:06:22)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร รุ่นที่ 94

sukitti ( 2020-03-20 15:16:03)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร รุ่นที่ 94

sukitti ( 2020-03-20 10:27:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2563

sukitti ( 2020-03-05 14:15:48)

สำนักพัฒนานักศึกษา มอบถุงผ้าและถุงผ้าไวนิลที่จัดทำจากวัสดุเหลือใช้ ในโครงการ PAYAP USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์รั้วบุนนาคน่าอยู่

sukitti ( 2020-02-26 14:24:21)