หน้าหลัก     

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี และวิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ จัดโครงการ กีฬา 3 สัมพันธ์

waraporn ( 2019-11-05 11:32:14)

ผอ. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ และทีมงาน ร่วมงานเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเส้นใยกล้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และกลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ในจังหวัดภาคเหนือ"

sukitti ( 2019-11-03 10:42:41)

ม.พายัพ ลงนามความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว

waraporn ( 2019-11-01 13:22:17)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานแถลงข่าวสัญจร

waraporn ( 2019-10-22 14:54:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่อง “แนวทางการดำเนินงาน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน รุ่นที่ 1”

sukitti ( 2019-10-21 10:26:16)

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.พายัพ จัดโครงการอบรมทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการขายสำหรับพนักงาน 7-ELEVEN

waraporn ( 2019-10-21 09:03:24)

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ ดร. อมร บุญชัยณิชกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี

teerasak ( 2019-10-18 15:57:06)

มหาวิทยาลัยพายัพเข้าร่วมการจัดงาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด : Chiang mai Showcase 2019"

sukitti ( 2019-10-17 09:02:33)

สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสร้างสรรค์นาฏลีลาประกอบการแสดงเปียโนคลาสสิค โดยคอนเสิร์ต "Court To Common จากเวียงสู่ชาวบ้านร้านถิ่น"

waraporn ( 2019-10-11 10:57:44)

ศจ. ดร. บัวขาบ รองหานาม ประธานสหกิจคริสเตียน เขตภาคเหนือ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก เข้าดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2019-10-11 10:46:02)

ม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายฯ ในโอกาสมาเยี่ยมชมการประกอบกิจการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2019-10-11 10:44:54)

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการจัดกิจกรรม

sukitti ( 2019-10-11 10:42:30)

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ ผุดโครงการใหญ่เพื่อพัฒนาการศึกษาและเปิดมิติใหม่ด้านบริการสุขภาพในพื้นที่ผืนใหญ่ของมหาวิทยาลัยพายัพ

sukitti ( 2019-10-11 10:38:31)

รักษาการอธิการบดี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตซังเกียว และ มหาวิทยาลัยเคเซน ประเทศญี่ปุ่น

sukitti ( 2019-09-06 09:12:31)

มหาวิทยาลัยพายัพ จับมือ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่นฯ เตรียมจัดทำหลักสูตรนักบินเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ

sukitti ( 2019-09-06 09:08:58)