หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ กับ มทร.พระนคร ลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)

sukitti ( 2020-02-18 19:32:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7

sukitti ( 2020-02-18 19:20:09)

Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน Sustainable Tourism

sukitti ( 2020-02-18 14:12:03)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2563

sukitti ( 2020-02-14 14:48:24)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรวมพลังอธิษฐานเผื่อสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

sukitti ( 2020-02-12 15:11:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เอวิเอชัน บิซ จำกัด เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและการบริการวิชาการ

sukitti ( 2020-02-05 09:57:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา ในโอกาสได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

sukitti ( 2020-01-30 15:19:58)

รักษาการอธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Dr.Mathews George, General Secretary Christian Conference of Asia (CCA) ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2563

teerasak ( 2020-01-29 16:27:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ Gen 3 Ex @PAYAP Educational Journey 2020

sukitti ( 2020-01-24 16:26:30)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ Gen 3 Ex @PAYAP Educational Journey 2020

sukitti ( 2020-01-24 16:23:18)

ประธานกรรมการอำนวยการสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน ร่วมลงนามในเอกสารบันทึกข้อตกลงการทำพันธกิจร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ และ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

teerasak ( 2020-01-24 14:06:17)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ Gen 3 Ex @PAYAP Educational Journey 2020

sukitti ( 2020-01-24 09:17:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ Gen 3 Ex @PAYAP Educational Journey 2020

sukitti ( 2020-01-24 09:14:12)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ Gen 3 Ex @PAYAP Educational Journey 2020

sukitti ( 2020-01-24 09:08:02)

รักษาอธิการบดี ม.พายัพ แสดงความยินดีกับ นางสาวศรันย์พร แช่มทรัพย์ ที่ได้รับเหรียญทอง "หมากรุกไทย" กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

teerasak ( 2020-01-23 10:45:17)