หน้าหลัก     

รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คณะจากสำนักงานภาคเชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

teerasak ( 2020-01-21 13:48:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ด้านการเรียนการสอนกับ Guangxi University of Foreign Language , P.R.Chaina

sukitti ( 2020-01-20 09:15:24)

บริษัทเวิลด์ เอนเตอร์เทนเม้นท์ เทเลวิชั่น (WETV) เข้าเยี่ยมเยียนเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แด่ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2020-01-16 15:50:25)

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ ผู้บริหาร Mokwon University ประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2020-01-16 15:49:32)

รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คณะผู้บริหาร Chiang Mai International School ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2563

teerasak ( 2020-01-16 15:48:20)

ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพและคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ แด่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2020-01-16 15:46:20)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปีการศึกษา 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

sukitti ( 2020-01-13 10:23:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปีการศึกษา 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

sukitti ( 2020-01-13 10:20:25)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปีการศึกษา 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

sukitti ( 2020-01-13 10:15:13)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปีการศึกษา 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

sukitti ( 2020-01-13 10:11:30)

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ ผู้บริหาร TRINITY UNIVERSITY OF ASIA (Quezon City, Philippines)

teerasak ( 2020-01-09 16:30:14)

รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

teerasak ( 2020-01-09 16:22:11)

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน (ภารกิจบริหารทั่วไป)/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2020-01-09 16:21:16)

คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2020-01-09 16:19:37)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2020-01-09 16:18:23)