หน้าหลัก     

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงนพ.เอ็ดวิน ชาร์ลส คอร์ท

poramaporn ( 2019-03-28 14:20:51)

ม.พายัพ MOA กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พัฒนาวิชาการด้านวิชาดนตรี

waraporn ( 2019-03-21 14:06:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนแก่บุตรศิษยาภิบาล

waraporn ( 2019-03-21 10:05:18)

อาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเกียรตินำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)

waraporn ( 2019-03-20 15:54:49)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่นักข่าวที่เสียชีวิต และ มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2562

waraporn ( 2019-03-06 11:37:28)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Valparaiso University, College of Nursing and Health Professions

teerasak ( 2019-03-05 15:44:41)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้แทน Fair Oaks Presbyterian Church ที่มามอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคริสเตียนเพื่อสนับสนุนการสร้างผู้นำคริสตจักร

teerasak ( 2019-03-01 12:22:26)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

teerasak ( 2019-02-26 13:59:01)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ต้อนรับคณะจาก Central Queensland University, Australia

poramaporn ( 2019-02-22 08:58:34)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์

waraporn ( 2019-02-20 14:24:33)

งานทุนการศึกษา ม.พายัพ จัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

kamolpat ( 2019-02-18 16:13:38)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 45 ปี

waraporn ( 2019-02-15 14:52:10)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 45 ปี

waraporn ( 2019-02-15 14:20:19)

สคบ. ร่วมกับ ม.พายัพ จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

waraporn ( 2019-02-14 10:41:58)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ม.พายัพ จัดการอบรมการเขียนโครงร่างวิจัยรูปแบบสหวิทยาการอย่างไรให้ได้ทุน

kamolpat ( 2019-02-13 15:35:27)