หน้าหลัก     

วิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

sukitti ( 2019-02-11 12:35:13)

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพชรดี ศรีพยาบาล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

poramaporn ( 2019-02-11 11:25:04)

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Foot Care and Wound Care in Diabetic Patient

poramaporn ( 2019-02-11 11:15:01)

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

poramaporn ( 2019-02-11 11:06:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมทางวิขาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 Payap University Research Symposium 2019

kamolpat ( 2019-02-11 10:50:01)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2019-02-05 09:42:09)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

kamolpat ( 2019-02-03 23:26:48)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เรื่อง การนวดตัวและกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายมนุษย์

waraporn ( 2019-02-01 10:28:42)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Rev.Samuel A. Schreiner lll ในโอกาสเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ

waraporn ( 2019-02-01 09:53:53)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเรื่อง อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

waraporn ( 2019-02-01 09:12:04)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พายัพ จัดกิจกรรมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม ประจำปีการศึกษา 2561

kamolpat ( 2019-01-31 15:59:41)

อธิการบดี.พายัพ ต้อนรับ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี WETV เชียงใหม่ และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

teerasak ( 2019-01-31 09:00:00)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คุณสุมาลี ลู่ควร marketing & Communication Manager บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

teerasak ( 2019-01-29 14:23:50)

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าพบ พล.ต.ท. มนตรี สัมบุณณานนท์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5

sukitti ( 2019-01-29 14:06:32)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนคริสเตียน Heaven Central Church, Cheonnan จากประเทศเกาหลี ในโครงการ English Camp

kamolpat ( 2019-01-28 18:11:41)