หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

sukitti ( 2019-06-06 13:57:16)

อธิการบดี ม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร ต้อนรับ Ms.Jennifer Harhigh กงสุลใหญ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2019-06-06 13:54:09)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ U.S. Free and Open Indo -Pacific Strategy ยุทธศาสตร์อินโด – แปซิฟิก

sukitti ( 2019-06-06 13:50:57)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จัดกิจกรรม Payap USR ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2562

sukitti ( 2019-06-06 13:47:31)

สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ Show & Share พาเพลิน

sukitti ( 2019-05-31 16:32:15)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมลงนามในสัญญากับบริษัทฟินเทค วัลเล่ย์ จำกัด ในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม ทางการเงิน การลงทุน และนวัตกรรมใหม่

sukitti ( 2019-05-31 16:28:43)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

sukitti ( 2019-05-31 16:25:59)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู่สังคม ในโอกาสครอบรอบ 48 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2019-05-17 14:52:08)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี กับผู้บริหาร สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่

sukitti ( 2019-05-17 14:51:04)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

sukitti ( 2019-05-06 09:47:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัด “พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2562”

sukitti ( 2019-05-06 09:44:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยและคณะวิชาต่าง ๆ

sukitti ( 2018-12-14 16:53:28)

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา (Department of Peace Studies) ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2561

sukitti ( 2018-12-14 10:55:42)

ม.พายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

sukitti ( 2018-12-14 10:53:37)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงคอนเสิร์ต MESSIAH BY George Frederic Handel

sukitti ( 2018-12-14 10:47:34)