หน้าหลัก     

ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ม.พายัพ จัดงาน International Day ครั้งที่ 16

kamolpat ( 2019-01-28 15:20:54)

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักงานศาสนกิจ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

kamolpat ( 2019-01-28 15:18:27)

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขันตอบปัญหา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

sukitti ( 2019-01-28 10:18:29)

สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Marketing Mega Trends For Thai Market

kamolpat ( 2019-01-25 16:24:39)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ จังหวัดขอนแก่น

sukitti ( 2019-01-25 14:42:16)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมงานเลี้ยงในโอกาสฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562

teerasak ( 2019-01-25 13:23:37)

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

sukitti ( 2019-01-25 09:55:44)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562

teerasak ( 2019-01-16 15:35:39)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คณะจากเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562

teerasak ( 2019-01-16 15:34:29)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Shih-Tung Shu, Ph.D. Professor of Marketing as visiting Professor

teerasak ( 2019-01-15 09:25:26)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สภาคริสตจักรในประเทศไทย

teerasak ( 2019-01-15 09:21:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

kamolpat ( 2019-01-11 16:40:03)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คณะจาก Chiangmai Grandview ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

teerasak ( 2019-01-10 15:24:23)

อธิการบดี ม.พายัพ กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46

teerasak ( 2019-01-08 15:42:17)

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-01-08 15:30:21)