หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

sukitti ( 2018-11-20 10:30:57)

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2018-11-16 16:12:26)

อธิการบดี ม.พายัพ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนภาษายูเนี่ยน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

teerasak ( 2018-11-16 16:06:46)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คณาจารย์จาก Liberty University สหรัฐอเมริกา

teerasak ( 2018-11-16 15:43:02)

อธิการบดี ม.พายัพ รับมอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จากนายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2018-11-16 15:02:27)

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

sukitti ( 2018-11-10 22:27:23)

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

sukitti ( 2018-11-10 22:22:42)

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

sukitti ( 2018-11-10 22:19:02)

ภาพบรรยากาศ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

sukitti ( 2018-11-10 22:15:18)

ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

sukitti ( 2018-11-10 21:54:50)

ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

sukitti ( 2018-11-10 21:51:16)

ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

sukitti ( 2018-11-10 21:45:42)

ภาพบรรยากาศการแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

sukitti ( 2018-11-10 21:45:04)

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 41

kamolpat ( 2018-11-09 22:05:38)

อธิการบดี ม.พายัพ ให้การต้อนรับทีมโค้ช TRF-MMS5 กลุ่มภาคเหนือ

teerasak ( 2018-10-25 16:24:36)