หน้าหลัก     

คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2019-01-08 15:27:56)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คณะจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562

teerasak ( 2019-01-08 15:24:49)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดงานคริสตมาสคณาจารย์ ในวันนมัสกาพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ

poramaporn ( 2019-01-08 12:16:10)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติ : อัคคีภัยและแผ่นดินไหวในอาคารโสมสวลี

poramaporn ( 2019-01-08 12:09:04)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อเปิดดำเนินการศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ

superadmin ( 2019-01-07 09:56:08)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน ที่เข้าศึกษาในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2561

sukitti ( 2019-01-04 16:03:28)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่อธิการบดี ม.พายัพ

teerasak ( 2019-01-04 16:03:24)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้จัดการสาขาอาวุโส สาขาสันป่าข่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562

teerasak ( 2019-01-02 15:39:45)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้จัดการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2562

teerasak ( 2019-01-02 14:51:25)

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในการตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยและคณะวิชาต่าง ๆ

kamolpat ( 2018-12-14 15:21:59)

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี หัวหน้าสาขาวิชาสันติศึกษา (Department of Peace Studies) ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ "ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2561

teerasak ( 2018-12-14 09:49:17)

ม.พายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

kamolpat ( 2018-12-12 11:11:55)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงคอนเสิร์ต MESSIAH BY George Frederic Handel

kamolpat ( 2018-12-11 10:09:24)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส 2018 เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสตสมภพที่กำลังจะมาถึง

kamolpat ( 2018-12-08 17:16:01)

สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ร้องเพลงอวยพรคริสต์มาส

teerasak ( 2018-12-06 15:09:46)