หน้าหลัก     

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการ เนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุการทำงานของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560

sukitti ( 2018-05-24 10:53:05)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการ เนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุการทำงานของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560

sukitti ( 2018-05-24 10:50:34)

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนร่วมงาน Thai Festival in Shanghai 2018

sukitti ( 2018-05-24 10:47:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

sukitti ( 2018-05-24 10:45:12)

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง ความร่วมมือด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยพายัพ กับ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

sukitti ( 2018-05-07 19:59:42)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Rev.Dr. Seong Sang Lee, Elder Hong Daesoo and Elders of Wonju District Presbyterian Church, Korea (PCK)

sukitti ( 2018-04-30 15:18:46)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน Good Bye Senior : ลูก CA ฮ่วมใจ๋ ล้านนาไทยตี้ฮัก

sukitti ( 2018-04-28 21:13:36)

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนิทรรศการภาพถ่าย ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

sukitti ( 2018-04-28 21:07:20)

มหาวิทยาลัยพายัพจัด “พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2561”

sukitti ( 2018-04-27 16:33:31)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขันลาบเมือง ในงานดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เพื่อสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีกัน

sukitti ( 2018-04-27 16:28:25)

อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร และทีมงานสำนักสื่อสารองค์กร ม.พายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

sukitti ( 2018-04-27 16:23:18)

อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร และทีมงานสำนักสื่อสารองค์กร ม.พายัพ มอบน้ำดื่ม และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2018-04-27 16:20:31)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาล ปีการศึกษา 2560 ในการประชุมสัมมนาศิษยาภิบาลทั่วประเทศ

sukitti ( 2018-04-27 16:17:52)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์" จัดโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

sukitti ( 2018-04-27 16:14:57)

ผู้ช่วยอธิการบดี ม.พายัพ พร้อมทีมงานสำนักสื่ิอสารองค์กร มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย เนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2561

sukitti ( 2018-04-27 16:09:36)