หน้าหลัก     

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธ์ พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 44 ปี ก้าวสู่ปีที่ 45

sukitti ( 2018-04-27 16:04:43)