หน้าหลัก     

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่

sukitti ( 2018-07-20 09:03:11)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีโทรทัศน์ WETV

sukitti ( 2018-07-20 09:01:03)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม "พากันมาหาความหมาย" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 รวมพลังสร้างสุขภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์

sukitti ( 2018-07-10 08:55:24)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้บริหาร Mokwon University ประเทศเกาหลีใต้

sukitti ( 2018-07-03 11:53:41)

สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ ร่วมทำพันธกิจกับโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย หัวข้อ Live a Smart Life

sukitti ( 2018-06-27 10:10:36)

คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ ร่วมงานเสวนาสัปดาห์เภสัชกรรม 2561 หัวข้อ "บทบาทเภสัชกรกับการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุสมผล"

sukitti ( 2018-06-25 09:28:17)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

sukitti ( 2018-06-21 13:57:38)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยพายัพ ครบ 25 ปี

sukitti ( 2018-06-18 15:20:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันเปิดภาคการศึกษา 2561

sukitti ( 2018-06-18 15:17:00)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเก็บรักษาและการนำเสนอวัตถุจัดแสดงทางประวัติศาสตร์”

sukitti ( 2018-06-05 14:59:42)

ม.พายัพ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

sukitti ( 2018-06-04 09:10:29)

อธิการบดีพร้อมผู้บริหาร ม.พายัพ ให้การต้อนรับ คณะจากกองคคีปกครองและคดีและแพ่ง ในโอกาสที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝึกอบรมการใช้งานระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและทางแพ่ง

sukitti ( 2018-05-25 09:45:31)

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI Day – พลิกโฉม สคช. ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ

sukitti ( 2018-05-25 09:43:49)

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการแสดงนานาชาติ ชุด ในหลวงของแผ่นดิน

sukitti ( 2018-05-25 09:41:50)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการ เนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุการทำงานของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560

sukitti ( 2018-05-24 10:56:01)