หน้าหลัก     

ภาพบรรยากาศงานวันพ่อแห่งชาติ สัจจะ - บริการ ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ ๙

kamolpat ( 2018-12-06 14:15:16)

ภาพพิธีเปิดงาน วันพ่อแห่งชาติ สัจจะ - บริการ ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ ๙

sukitti ( 2018-12-04 09:48:58)

ภาพบรรยากาศงาน วันพ่อแห่งชาติ สัจจะ - บริการ ตามรอยพระยุคลบาทรัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ ๙

sukitti ( 2018-12-04 09:45:00)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ต้อนรับคณะจาก โรงเรียนพยาบาลศาสตร์เทคนิค แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

poramaporn ( 2018-11-29 14:40:09)

มหาวิทยาลัยพายัพ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน เดิน - วิ่ง มินิมาราธอนนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2562 ทางสถานีโทรทัศน์ WETV

sukitti ( 2018-11-28 13:38:51)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Dr. Limuel Equina, Executive Director - ATESEA

teerasak ( 2018-11-26 15:32:38)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Mr. MOHAMED A. LATIF Lead Sr. Engineering Office จาก USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE

teerasak ( 2018-11-26 15:24:08)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ศาสตร์พระราชาแก่สตรีผู้ที่เคยก้าวพลาด

news ( 2018-11-22 13:17:03)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดมหกรรมกีฬา พายัพเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

kamolpat ( 2018-11-22 12:53:08)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พายัพ จัดงาน มนุษย์สังคม ร้องเล่นรำวง ลอยกระทง ลอยกับเธอ

kamolpat ( 2018-11-22 11:59:00)

งานศิลปวัฒนธรรม ม.พายัพ เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย - ลาว ครั้งที่ 15

news ( 2018-11-21 09:58:39)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

sukitti ( 2018-11-20 10:30:57)

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2018-11-16 16:12:26)

อธิการบดี ม.พายัพ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารโรงเรียนภาษายูเนี่ยน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

teerasak ( 2018-11-16 16:06:46)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ คณาจารย์จาก Liberty University สหรัฐอเมริกา

teerasak ( 2018-11-16 15:43:02)