หน้าหลัก     

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ Keita Sugai, Sylff Association Secretariat Program Officer, The Tokyo Foundation for Policy Research

teerasak ( 2018-10-18 15:31:11)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมงานนิทรรศการการศึกษาต่ออุดมศึกษา Dek-D TCAS Fair

sukitti ( 2018-10-12 16:23:44)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับคณะจาก Rotary Chiang Mai International

teerasak ( 2018-10-10 10:43:53)

ม.พายัพ ร่วมลงนามความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินโครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System

waraporn ( 2018-10-04 15:08:52)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดพิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

poramaporn ( 2018-10-02 21:52:57)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดพิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2561

poramaporn ( 2018-10-02 21:45:19)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง Young Radio

waraporn ( 2018-10-02 16:10:18)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 69 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

kamolpat ( 2018-10-02 14:50:15)

อาจารย์ ม.พายัพ ร่วมนำเสนองานวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่

sukitti ( 2018-10-01 11:02:28)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2018-09-30 09:38:22)

อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ม.พายัพ ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และคณะ

teerasak ( 2018-09-28 16:11:05)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์คริสเตียน CGNTV (Christian Global Network Television)

teerasak ( 2018-09-28 08:49:40)

อธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับ ผู้บริหารโรงเรียนวิชัยวิทยา ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ

teerasak ( 2018-09-28 08:40:24)

อธิการบดี ม.พายัพ พร้อมคณาจารย์หลักสูตรนวัตกรรมการประกอบการทางสังคม ร่วมงานเปิดตัวกองทุน FLR349 : กองทุนฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าน้อมนำศาสตร์พระราชา ได้ป่าฟื้นคืน ได้อาชีพยั่งยืน ได้อาหารปลอดภัย

sukitti ( 2018-09-27 16:03:01)

อธิการบดีพร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมงานมุทิตาจิตแสดงความยินดีกับ พ่อครูบุญศรี รัตนัง

sukitti ( 2018-09-24 10:14:08)