หน้าหลัก     

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ต้อนรับคณะจาก Central Queensland University, Australia

poramaporn ( 2019-02-22 08:58:34)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินโครงการ 20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์

waraporn ( 2019-02-20 14:24:33)

งานทุนการศึกษา ม.พายัพ จัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6

kamolpat ( 2019-02-18 16:13:38)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 45 ปี

waraporn ( 2019-02-15 14:52:10)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าในโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 45 ปี

waraporn ( 2019-02-15 14:20:19)

สคบ. ร่วมกับ ม.พายัพ จัดโครงการประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

waraporn ( 2019-02-14 10:41:58)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ม.พายัพ จัดการอบรมการเขียนโครงร่างวิจัยรูปแบบสหวิทยาการอย่างไรให้ได้ทุน

kamolpat ( 2019-02-13 15:35:27)

วิทยาลัยนานาชาติ ม.พายัพ จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

sukitti ( 2019-02-11 12:35:13)

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เพชรดี ศรีพยาบาล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

poramaporn ( 2019-02-11 11:25:04)

ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Foot Care and Wound Care in Diabetic Patient

poramaporn ( 2019-02-11 11:15:01)

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

poramaporn ( 2019-02-11 11:06:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมทางวิขาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 Payap University Research Symposium 2019

kamolpat ( 2019-02-11 10:50:01)

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่

sukitti ( 2019-02-05 09:42:09)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

kamolpat ( 2019-02-03 23:26:48)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน เรื่อง การนวดตัวและกายวิภาคศาสตร์ของร่างกายมนุษย์

waraporn ( 2019-02-01 10:28:42)