Home      PYU Scholarship


  

 

สนใจรับทุนการศึกษา โปรดติดต่อสอบถาม "งานทุนการศึกษา" อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

โทรศัพท์ 053 - 851478 ต่อ 7832 - 7833