หน้าหลัก      เกี่ยวกับพายัพ - แผนที่ ที่อยู่


แผนที่ / Location Map
 

 
 

มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-1255,0-5385-1478 ถึง 0-5385-1486
Fax : 053-241983
Email : contact@payap.ac.th
 
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-1255,0-5385-1478 ถึง 0-5385-1486
Fax : 053-241983
Email : contact@payap.ac.th