หน้าหลัก      ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ


 *ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2562 อยู่ระหว่างการพิจารณา

ผู้สนใจสมัครและรับทุนการศึกษา โปรดติดต่อสอบถาม "ศูนย์รับนักศึกษา" อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
โทรศัพท์ 053 - 851478 ต่อ 240, 241