หน้าหลัก      ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ


 *ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2562 อยู่ระหว่างการพิจารณา

ผู้สนใจรับทุนการศึกษา โปรดติดต่อสอบถาม "งานทุนการศึกษา" อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
โทรศัพท์ 053 - 851478 ต่อ 7832 - 7833