หน้าหลัก      บทเพลงเฉลิมฉลอง 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ

บทเพลงเฉลิมฉลอง 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ


เพลงฉลองครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ : แหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม

เพลงฉลองครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ : สัจจะบริการมั่นคงธำรงมั่น

เพลงฉลองครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ : มาร์ช ฟ้า ขาว

เพลงฉลองครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ : มาเถอะ

เพลงฉลองครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ : ความหมายของดอกบุนนาค