News

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รับตรง)
sukitti ( 2020-02-11 10:32:54)

สำนักพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2562”
sukitti ( 2020-02-11 09:34:11)

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุงาน ปีการศึกษา 2562
sukitti ( 2020-02-11 09:19:45)

งานทุนการศึกษา จัดกิจกรรม กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 7
sukitti ( 2020-01-27 15:20:55)

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับตรง ครั้งที่ 2
sukitti ( 2020-01-27 14:52:09)

มหาวิทยาลัยพายัพ ฉลองครบรอบ 45 ปี ก้าวสู่ปีที่ 46 ด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจ พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
sukitti ( 2019-12-13 09:18:50)

All News