ข่าวประชาสัมพันธ์

Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ Strengthening Innovative Social entrepreneurship practices for disruptive business setting in Thailand and Myanmar (STEPup)
sukitti ( 2021-02-22 13:38:28)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท
sukitti ( 2021-02-18 23:10:42)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
sukitti ( 2021-02-18 23:06:06)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชาผ่านระบบออนไลน์ (ยกเว้นคณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ฯ สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น)
sukitti ( 2021-02-18 23:03:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
waraporn ( 2021-02-16 14:29:05)

ดูทั้งหมด