หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 19 ตุลาคม 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 19 ตุลาคม 2561

     มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม - 19 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ยกเว้น คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 053 - 851478 ต่อ 240, 241