หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะเศรษฐศาสตร์ ม.พายัพ จัดกิจกรรม 45 ปี สัจจะ - บริการ สืบสาน 20 ปี เรียนรู้ - พัฒนา : กิจกรรมวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 18

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.พายัพ จัดกิจกรรม 45 ปี สัจจะ - บริการ สืบสาน 20 ปี เรียนรู้ - พัฒนา : กิจกรรมวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 18

     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ ภายใต้โครงการ “45 ปี สัจจะ - บริการ สืบสาน 20 ปี เรียนรู้ - พัฒนา : กิจกรรมวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 18”
วันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่