หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

     สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม ในวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำบ่อสะเป่ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
     นายสุรชัย จินณะแก้ว นายกสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ เผยว่า กิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่อาศัยในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล ตามคำขวัญสัจจะ – บริการของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยในปีนี้จะเดินทางไปบริจาคสิ่งของ เช่น เครื่องกันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก ๆ และชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งส่วนมากเด็กที่อยู่ในเขตศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำบ่อสะเป่ จะเป็นเด็กนักเรียนชาวเขาเผ่าลีซู (ลีซอ) มีจำนวนทั้งสิ้น 85 คน แบ่งเป็นชาย 37 คน หญิง 48 คน ซึ่งทางศูนย์การเรียนฯ ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็นอีกมากมาย
     สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็ก ๆ ในราคาชุดละ  200.- บาท และสำหรับสมาชิกสโมสรฯ ที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมในวันดังกล่าว จะมีค่าลงทะเบียนคนละ 200.- บาท กำหนดออกเดินทางเช้าวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานสโมสรเจ้าหน้าที่ อาคารเนหะมีย์ ติดต่อได้ที่คุณรัชนี ศรีวิชัย เจ้าหน้าที่สำนักงานสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน โทร. 7670 ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มกราคม 2562