หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate Program for Practical Nursing)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate Program for Practical Nursing)

     คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate Program for Practical Nursing) 
ปีการศึกษา 2562 ค่าธรรมเนียมการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ตลอดหลักสูตร 56,750 บาท มีโอกาสก้าวหน้า หางานทำง่าย ภายใต้การรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ตั้งแต่บัดนี้ - 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ 
 
     กำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่ หรือสอบถามรายละเอียดโทร. 053 - 851478 ต่อ 4940, 4902 สายตรงโทร. 053 - 242532