หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)

     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 29 มีนาคม 2562 หรือสมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 (ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้ายวันที่ 22 มี.ค. 2562) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 5 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th และสอบข้อเขียน 5 วิชา (เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางเภสัชศาสตร์) วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารผู้วินิจฉัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ฝั่งตะวันออก)
 
     กำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดโทร. 053 - 851478 ต่อ 240, 241