หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2562

     มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภททุนเรียนดีเยี่ยม ผู้ขอรับทุนต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และทุนเรียนดี  ผู้ขอรับทุนต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 5 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป สมัครพร้อมรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241 หรือ งานทุนการศึกษา ต่อ 7832