หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2

     คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ตั้งแต่บัดนี้ - 3 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์) สมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562 (ถือตราประทับเป็นสำคัญ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 5 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.payap.ac.th กำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดโทร. 053 - 851478 ต่อ 240, 241