หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต เพื่อมอบแก่ผู้ด้อยโอกาส

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต เพื่อมอบแก่ผู้ด้อยโอกาส

     นายสหทัศ เที่ยงศรี นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า การจัดกิจกรรมสัญจรในครั้งนี้จัดขึ้น ณ มูลนิธิพันธกิจเด็กและชมชนบ้านนานา ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2562 โดยขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต พร้อมจัดกิจกิจกรรมด้านอาชีพแก่น้อง ๆ จำนวน 90 คน  

     ผู้สนใจแบ่งปันน้ำใจให้กับน้อง ๆ บ้านนานา สามารถบริจาค ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้   
     1. ทุนทรัพย์ ในการซื้อสิ่งของต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะสะดวกในการขนย้าย บริจาคได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2 เลขที่บัญชี 020-8-70092-8 ชื่อบัญชี นางพลับพลึง พวงธนะสาร และ นายพลภมร วิสิทธิ์ และ นายสหทัศ เที่ยงศรี
     2. อุปกรณ์ทางการเกษตร (น้อง ๆ จากมูลนิธิ ทำนาขายข้าว ปลูกผัก เพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิฯ) / อุปกรณ์กีฬา / การเรียนการสอน / อุปกรณ์การแพทย์ / ยารักษาโรคเบื้องต้น / ของจำเป็นของใช้ส่วนตัว อาทิ เสื้อผ้า (คัดแล้ว สภาพพร้อมใช้) รองเท้านักเรียน/รองเท้าแตะ คละไซส์ ผ้าอนามัย แพมเพิร์ส หรือสิ่งของอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 
 
     ส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่ คุณมรกต ไตรจินดา สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2 อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว หรือนำมาบริจาคด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053 – 851478 ต่อ 7279