หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคราชการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคราชการ

     ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคราชการ
     อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมการพยาบาลที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง ทั้งทางด้านวิชาการ และการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ อาทิ ผลงานนวัตกรรมส่งเสริมการให้นมแม่สำหรับทารกเจ็บป่วยและทารกที่มีสุขภาพดี  “ST-Cozy Breastfeeding” จากการประกวดระดับโลก The 47th International Exhibition of Inventions of Geneva 2019 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นับเป็นอาจารย์พยาบาลคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเกรียญทองเกียรติยศ เหรียญรางวัลสูงสุดในการแข่งนวัตกรรมโลกที่เจนีวา  รวมถึงได้รับรางวัล special Award จากประเทศรัสเซีย รวมถึงผลงานวิชาการต่าง ๆ อีกมากมาย ที่เป็นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการพยาบาลผู้ป่วย
     อาจารย์สุภาวดี เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักศึกษา และเมื่อจบปริญญาตรี ได้เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี 
     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาจารย์สุภาวดี ได้ร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และมหาวิทยาลัยพายัพ ด้วยดีเสมอมา เป็นศิษย์เก่าที่ทุ่มเทอุทิศตนให้กับวงการพยาบาล นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง