หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอแสดงความยินดีกับคุณวันจุฬา ศรลัมพ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับคุณวันจุฬา ศรลัมพ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน

     ขอแสดงความยินดีกับคุณวันจุฬา ศรลัมพ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน
     คุณวันจุฬา ศรลัมพ์ ปัจจุบันดำรงผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โครงการเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค เชียงใหม่ ซึ่งเป็นย่านธุรกิจชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีมูลค่านับพันล้าน
     คุณวันจุฬา เป็นศิษย์เก่าที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสาขาวิชามาตั้งแต่เป็นนักศึกษา คอยช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ เมื่อจบการศึกษาแล้วยังได้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่เชื่อมโยงกับการใช้ภาษาในการสื่อสาร เป็นต้นแบบของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษา และการทำงาน นับเป็นความน่าชื่นชมของมหาวิทยาลัยพายัพ