หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ขอแสดงความยินดีกับคุณกิติพัฒน์ จิรกิจวิวัธน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิติพัฒน์ จิรกิจวิวัธน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน

     ขอแสดงความยินดีกับคุณกิติพัฒน์ จิรกิจวิวัธน์ ศิษย์เก่าปริญญาตรีสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร และปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน
     คุณกิติพัฒน์ จิรกิจวิวัธน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สบายไทย จำกัด (ศิรา สปา) เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ การตลาดบริการ และเป็นนักธุรกิจด้านสปาเพื่อสุขภาพเพียงหนึ่งเดียวในเชียงใหม่ที่ใช้น้ำแร่จากท้องถิ่น จากอำเภอแม่ออน เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ ซึ่งทุกอย่างมาจากธรรมชาติ 100% ถือเป็นการสร้างจุดขายให้กับธุรกิจสปา จนทำให้มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมจากของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ให้มาใช้บริการ จนทำให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณมากมาย อาทิ รางวัลสุดยอด SMEจังหวัด (SME Provincial Champions), World Luxury Spa Awards, The Winner Innovative Spa treatment from Thailand Spa & Well-Being Awards 2018 และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
     คุณกิติพัฒน์ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้มีมีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทั้งยังเสียสละเวลา และทุนทรัพย์ บริจาคสนับสนุนงานสาธารณประโยชน์ งานการกุศลและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพอยู่เสมอ เป็นต้นแบบของบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยพายัพอย่างยิ่ง