หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ เตรียมปรับหลักสูตรรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ด้านการเงินการธนาคาร

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ เตรียมปรับหลักสูตรรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ด้านการเงินการธนาคาร

     อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมด้านต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งด้านการเงินการธนาคาร ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีด้านการเงิน หรือ Financial Technology ที่เรียกง่าย ๆ ว่า Fin Tech  มาใช้กันอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น เช่น การใช้บัตรเครดิต ATM, Online Banking, e-wallet, Blockchain, Crpytocurrency และอื่น ๆ  
     คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตนักบัญชีและการเงินฯ ออกสู่สังคมมากว่า 40 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการเงินในโลกปัจจุบันอยู่เสมอ และเมื่อระบบ Fin Tech กำลังเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้นทั่วโลก ทางสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จึงได้มีการเตรียมพร้อมในการปรับหลักสูตรให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเงินมากขึ้น ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งระบบการเงินออนไลน์ การเงินในสังคม ออนไลน์ การให้บริการด้านการเงินออนไลน์ของสถาบันการเงินและการลงทุน รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่ใช้ในการทำงานด้านการบัญชี การเงิน และการลงทุนอีกด้วย 
     นอกจากการเปิดสอนในระดับปริญญาตรีแล้ว ทางคณะบัญชีฯ ยังได้มีการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชี การเป็นผู้สอบบัญชี การสอบ Single License และด้านเทคโนโลยีการเงินรูปแบบใหม่ ซึ่งหากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851478 ต่อ 426