หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ รับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง ชาย หรือ หญิง จำนวน 1 อัตรา

บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ รับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง ชาย หรือ หญิง จำนวน 1 อัตรา

     บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ รับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง ชาย หรือ หญิง จำนวน 1 อัตรา
 
คุณสมบัติ - วุฒิการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
     - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
     - สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์ 
     - หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
ด้านศักยภาพ 
     -หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการห้องอาหาร และจัดเลี้ยง จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
     -หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ขอบข่ายหน้าที่ 
     - ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหาร ห้องพักแขก (Room Service) จัดเลี้ยงทั้งภายในและภายนอกสถานที่ และ บริการ Delivery อาหารกล่อง 
     - สามารถทำงานเวียนกะที่ได้รับมอบหมายได้ (06.00-15.00 น.,08.00-17.00 น.,10.15-19.15 น.)
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
     - ชุดยูนิฟอร์มฟรี 
     - เงินโบนัส ทุก ๆ ปี
     - ฟรีอาหาร 2 มื้อ/วัน
     - มี service charge ทุกเดือน
     - ปรับเงินเดือนทุกปีตามผลงาน 
     - ตรวจสุขภาพประจำปี 
     - กองทุนประกันสังคม 
     - วันหยุด 1วัน /สัปดาห์ 
     - วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
 
     สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ เบอร์ติดต่อ 053-851478 ต่อ 311 , 312 หรือส่งเอกสารได้ทาง e-mail : person@payap.ac.th