หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       วิทยาลัยดุริยศิลป์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

วิทยาลัยดุริยศิลป์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

     วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 - วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนขัตฤกษ์) ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขคแม่คาว และสอบทฤษฎี/ปฏิบัติ และสัมภาษณ์ วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดการสอบ คลิกที่นี่) ประกาศผลสอบวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ทาง www.payap.ac.th และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 11 - 18 ตุลาคม 2562
     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์รับนักศึกษา โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241