หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

     มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
     - เพศชายหรือเพศหญิง
     - อายุ 23 - 40 ปี
     - ระดับการศึกษา ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม
     - มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
     - มีใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
     1. เป็นอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์
     2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่มหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์กำหนด
 
ผลทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (อย่างหนึ่งอย่างใด) ดังต่อไปนี้
     1. TOEFL ตั้งแต่ 500 คะเเนนขึ้นไป
     2. TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป
     3. IELTS เทียบเท่า ตั้งแต่ 5.5 คะแนนขึ้นไป
     4. PAYAP TEST ระดับ B2 หรือมากกว่า
 
     ติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 โทร. 053-851478 ต่อ 312 หรือ E-mail : person@payap.ac.th