หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ในวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ในวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้

     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ในวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล เขตแม่คาว โดยมีกำหนดการดังนี้

ภาคเช้า ประชุมบุคลากรสายสนับสนุน
08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. ข้อคิดและอธิฐานเปิดการประชุมโดย ศาสนาจารย์ ผศ. ดร. สาธนัญ บุญยเกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดี
09.00 - 09.30 น. โอกาสของ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี
09.30 - 11.00 น. โอกาสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ
11.00 - 11.30 น. โอกาส ถาม - ตอบ
 
ภาคบ่าย ประชุมคณาจารย์
13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 - 14.00 น. ข้อคิดและอธิฐานเปิดการประชุมโดย ศาสนาจารย์ ผศ. ดร. สาธนัญ บุญยเกียรติ ผู้ช่วยอธิการบดี
14.00 - 14.30 น. โอกาสของ ดร. อำนวย ทะพิงค์แก รักษาการอธิการบดี
14.30 - 16.00 น. โอกาสของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ
16.00 - 16.30 น. โอกาส ถาม - ตอบ
 
     จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน