หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนเรียนฟรี จ่ายเฉพาะค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 5,450 บาท เรียนจบแล้วได้ทำงานทันที

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนเรียนฟรี จ่ายเฉพาะค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 5,450 บาท เรียนจบแล้วได้ทำงานทันที

     มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนเรียนฟรี!!! จ่ายเฉพาะค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 5,450 บาท เรียนจบแล้วได้ทำงานทันที

     หลักสูตรที่เปิดรับ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและวิทยาศาสตร์

     
     สมัครด้วยตัวเองที่ศูนย์รับนักศึกษาฯ อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241
 
(นักศึกษาจะต้องชำระค่าบำรุงการศึกษา เทอมละ 5,450 บาท ค่าประกันของเสียหาย 2,500 บาท (ชำระครั้งเดียววันรายงานตัวเป็นนักศึกษา และได้รับคืนเมื่อสำเร็จการศึกษา) และค่าหอพักนักศึกษา (กรณีประสงค์พักหอในของมหาวิทยาลัย) 2,000 บาท/เดือน รวมค่าน้ำ-ไฟ)