หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท

     มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระยะสั้น พร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท
 
     โดยหลักสูตรภาษาไทยที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาและวัฒนธรรมจีน จิตวิทยา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ 2 ปี) การตลาด การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการ การบัญชี การบัญชี (เทียบโอน 2 ปี) ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นิเทศศาสตร์ คริสต์ศาสนศาสตร์ และดุริยางคศาสตร์
 
     หลักสูตรนานาชาติที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
     หรือดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://www.payap.ac.th/_public/Programs.html#table1-p1 
     ทุนการศึกษา คลิก https://www.payap.ac.th/_public/Scholarship.html
 
     ผู้สนใจสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับนักศึกษาและบริหารหลักสูตรระยะสั้น อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053 851478 ต่อ 240, 241