หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       สำนักงานทรัพยากรบุคคล แจ้งเปิดระบบให้บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักงานทรัพยากรบุคคล แจ้งเปิดระบบให้บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563

     สำนักงานทรัพยากรบุคคล จะเปิดระบบให้บุคลากรประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่  2 พฤษภาคม 2564 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564)
 
     โดยการเข้าสู่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ ที่ http://hr.payap.ac.th/ ให้กรอก รหัสผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) เดียวกันกับ รหัสเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต (internet) ของมหาวิทยาลัย
 
     กรณีที่บุคลากรท่านใด ไม่ทราบ รหัสผู้ใช้ (username) ขอให้ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ผ่านเจ้าหน้าที่เลขานุการ  เบอร์โทรศัพท์ภายใน 285 ด้วยตนเอง หรือหากต้องการเปลี่ยน รหัสผ่าน (password) หรือไม่ทราบรหัสผ่าน ขอให้ท่านดำเนินการด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ http://internet.payap.ac.th/
 
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล โทร 311 – 313 และ 246