Home      News

มหาวิทยาลัยพายัพ ฉลองครบรอบ 45 ปี ก้าวสู่ปีที่ 46 ด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจ พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 sukitti ( 2019-12-13 09:18:50)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส 2019 และสวัสดีปีใหม่ 2020 สำหรับสมาชิกสโมสรฯ ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 sukitti ( 2019-12-12 10:24:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ ปิดทำการเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 sukitti ( 2019-12-06 10:03:27)

คณะวิทยาศาสตร์ ม.พายัพ เชียงใหม่ จัดโครงการอบรม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) Thai Massage for Health course (150 hours) waraporn ( 2019-12-03 10:59:04)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน จัดประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย ม.พายัพ พ.ศ. 2563 (Payap University Research Symposium 2020) sukitti ( 2019-11-29 14:08:47)

ม.พายัพ จัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี sukitti ( 2019-11-28 10:22:39)

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท sukitti ( 2019-11-11 09:18:15)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 sukitti ( 2019-11-11 09:08:12)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป sukitti ( 2019-11-05 08:22:39)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ sukitti ( 2019-10-29 10:24:57)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอน Essential DJ Course สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นแห่งแรกของประเทศไทย sukitti ( 2019-10-29 10:21:10)

ม.พายัพ จับมือ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่นฯ เตรียมจัดทำหลักสูตรนักบินเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ sukitti ( 2019-10-29 10:09:04)

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ ผุดโครงการใหญ่เพื่อพัฒนาการศึกษาและเปิดมิติใหม่ด้านบริการสุขภาพในพื้นที่ผืนใหญ่ของมหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2019-10-10 09:50:55)

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ เตรียมปรับหลักสูตรรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ด้านการเงินการธนาคาร onuma ( 2019-06-28 17:02:09)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ เชียงใหม่เมืองดนตรี sukitti ( 2019-06-17 15:05:22)