Home      News


Warning: date(): Invalid date.timezone value 'ICT', we selected the timezone 'UTC' for now. in /home/www/home/pages/front-end/news_list.php on line 44

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแสดงดนตรี (Recital) พร้อมมอบเกียรติบัตร และเลี้ยงส่งนักศึกษาจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย และประสบการณ์การดำรงชีวิตในประเทศไทย สำหรับนักศึกษาชาวจีน ชั้นปีที่ 4 sukitti ( 2023-11-27 16:59:04)

สำนักบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเรื่อง "คุณภาพการนอน" ส่งเสริมคุณภาพการนอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ onuma ( 2023-11-27 15:46:47)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2566 Christmas PYU 2023 sukitti ( 2023-11-23 14:19:45)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา Early bird สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2567 sukitti ( 2023-11-17 15:49:38)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ onuma ( 2023-11-09 11:13:57)

คณะเภสัชศาสตร์ รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รอบรับตรง ครั้งที่ 1) คลิกที่นี่ sukitti ( 2023-11-03 13:14:44)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรงครั้งที่ 1 sukitti ( 2023-10-31 14:15:17)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการ “100 ปี ร้อยน้ำใจไมล์ที่สอง" เพื่อช่วยระดมทุนบางส่วนในการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Nursing Learning Resources Center) sukitti ( 2023-10-24 15:04:58)

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ขอเชิญ คณาจารย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ทักษะการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา” sukitti ( 2023-10-20 13:18:34)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 14 (The 14th Payap University and UNRN Research Symposium 2024) sukitti ( 2023-10-05 13:08:50)

นายกสภามหาวิทยาลัยพายัพ เข้าพบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง 3 โครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมกับ ศาสตราจารย์มูฮัมหมัด ยูนุส waraporn ( 2023-08-22 11:27:32)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) Master of Business Administration (Business Administration for Executives) sukitti ( 2023-06-26 09:54:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Payap Life Long Learning Center รองรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง sukitti ( 2023-02-20 09:36:08)

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปรับหลักสูตรมุ่งดิจิทัล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม sukitti ( 2022-11-26 10:07:02)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พัฒนาความสามารถด้านดนตรี เตรียมความพร้อม สร้างทางเลือกในการเรียนต่ออุดมศึกษา sukitti ( 2022-09-06 09:04:16)