Home      News

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ ผุดโครงการใหญ่เพื่อพัฒนาการศึกษาและเปิดมิติใหม่ด้านบริการสุขภาพในพื้นที่ผืนใหญ่ของมหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2019-10-10 09:50:55)

ม.พายัพ ขอเชิญร่วม “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี waraporn ( 2019-10-01 14:39:33)

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ waraporn ( 2019-10-01 13:26:58)

ม.พายัพ จับมือ บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่นฯ เตรียมจัดทำหลักสูตรนักบินเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ sukitti ( 2019-09-23 09:12:26)

กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิตออนไลน์ ระหว่างวันที่ 16 กันยายน - 18 ตุลาคม 2562 sukitti ( 2019-09-23 08:41:30)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 42 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 sukitti ( 2019-09-23 08:38:09)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว sukitti ( 2019-07-30 09:55:22)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป sukitti ( 2019-07-15 09:22:35)

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ เตรียมปรับหลักสูตรรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ด้านการเงินการธนาคาร onuma ( 2019-06-28 17:02:09)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ เชียงใหม่เมืองดนตรี sukitti ( 2019-06-17 15:05:22)

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิติพัฒน์ จิรกิจวิวัธน์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน onuma ( 2019-06-07 17:42:41)

ขอแสดงความยินดีกับคุณวันจุฬา ศรลัมพ์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน onuma ( 2019-06-07 17:41:14)

ขอแสดงความยินดีกับคุณรุจน์ พวงวงค์ ศิษย์เก่า สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคเอกชน onuma ( 2019-06-07 17:39:43)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้มีผลงานดีเด่นในภาคราชการ onuma ( 2019-06-07 17:37:50)

ขอแสดงความยินดีกับ คุณชลากร เอกชัยพัฒนกุล ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ onuma ( 2019-06-06 16:56:58)