หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 รายละเอียด คลิก sukitti ( 2021-09-23 10:04:35)

Intensive Thai Program (ITP) are now offering 12 levels in the Thai language.We also provides online courses (only level1 to level4). waraporn ( 2021-09-16 11:20:58)

สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจและกิจกรรมใคร่ครวญถึงธรรม ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ Choose Joy “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิด” sukitti ( 2021-09-14 10:57:33)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19) sukitti ( 2021-09-03 12:17:32)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ Executive MBA สร้างนักธุรกิจ ผู้บริหารและนักวิชาการ ในยุคดิจิทัล waraporn ( 2021-08-31 13:43:57)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-08-05 11:39:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรภาษาไทย พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท sukitti ( 2021-08-03 11:03:31)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 18) sukitti ( 2021-08-02 13:51:26)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 17) sukitti ( 2021-07-13 16:15:39)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JPT เป็นแห่งแรกในภูมิภาค sukitti ( 2021-07-12 13:41:33)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 16) sukitti ( 2021-06-17 16:16:27)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 15) แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2564 sukitti ( 2021-06-17 16:12:06)

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการตลาดต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์ FRIENDS Teahouse และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ ห้อง PC116 อาคารเพ็นเทคอสต์ sukitti ( 2021-05-31 09:52:54)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายระบบอเมริกัน อีกทางเลือกหนึ่งแก่นักเรียนให้ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านการทดสอบระบบอเมริกัน sukitti ( 2021-05-31 09:50:05)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดสอนหลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง (Health Care Manager for Older or Dependent Persons 130 hours) sukitti ( 2021-05-24 10:44:55)