หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค sukitti ( 2019-03-19 11:53:39)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอน Essential DJ Course สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มเรียน 1 เมษายน 2562 sukitti ( 2019-03-19 11:21:54)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง งดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ (เพิ่มเติม) teerasak ( 2019-03-18 11:20:25)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง งดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ teerasak ( 2019-03-18 11:16:35)

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อการดำรงชีวิต เพื่อมอบแก่ผู้ด้อยโอกาส sukitti ( 2019-03-15 15:08:58)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา sukitti ( 2019-03-11 15:44:14)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 sukitti ( 2019-02-25 15:24:44)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2562 waraporn ( 2019-02-20 14:52:26)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) sukitti ( 2019-02-07 09:28:10)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรไทย ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมรับทุนการศึกษา วันนี้ – 31 มีนาคม 2562 sukitti ( 2019-02-05 10:40:14)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ เชียงใหม่เมืองดนตรี sukitti ( 2018-09-18 10:28:15)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ เน้นสร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ onuma ( 2018-05-22 10:38:53)

นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ปรับหลักสูตรรับไทยแลนด์ 4.0 เสริมความเป็นดิจิทัล เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพสู่อาเซียน sukitti ( 2018-03-27 09:35:24)