หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ Strengthening Innovative Social entrepreneurship practices for disruptive business setting in Thailand and Myanmar (STEPup) sukitti ( 2021-02-22 13:38:28)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท sukitti ( 2021-02-18 23:10:42)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 sukitti ( 2021-02-18 23:06:06)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชาผ่านระบบออนไลน์ (ยกเว้นคณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ฯ สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น) sukitti ( 2021-02-18 23:03:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) waraporn ( 2021-02-16 14:29:05)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รับตรงรอบที่ 2 sukitti ( 2021-02-15 14:38:56)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่งอาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา sukitti ( 2021-02-10 09:38:58)

มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรับสมัครบุคลากร ในตำแหน่ง IT Support จำนวน 3 อัตรา sukitti ( 2021-02-10 09:22:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักบริหารการเงิน จำนวน 3 อัตรา sukitti ( 2021-02-10 09:19:12)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครบุคลากรในตำแหน่ง Employment Opportunities in International Business Management 1 Positions of full-time instructor sukitti ( 2021-02-10 09:14:46)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครบุคลากร ในตำแหน่ง Employment Opportunities in IT Department 1 Positions of full-time instructor sukitti ( 2021-02-10 09:12:33)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ) sukitti ( 2021-02-09 12:20:11)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนเรียนฟรี จ่ายเฉพาะค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 5,450 บาท เรียนจบแล้วได้ทำงานทันที sukitti ( 2021-02-09 12:18:30)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองดนตรี” sukitti ( 2021-02-09 11:57:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาเข้าชมคลิปเพื่อทำใบงานได้ที่นี่ sukitti ( 2021-02-05 11:53:00)