หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก เพื่อให้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ จำนวน 2 อัตรา sukitti ( 2020-02-24 14:09:54)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตพรีเมี่ยม (Bundit Premium) sukitti ( 2020-02-11 11:15:01)

คณะเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รับตรง) sukitti ( 2020-02-11 10:32:54)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รับนักศึกษาใหม่ รับตรง ครั้งที่ 2 sukitti ( 2020-01-27 14:52:09)

มหาวิทยาลัยพายัพ ฉลองครบรอบ 45 ปี ก้าวสู่ปีที่ 46 ด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจ พร้อมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 sukitti ( 2019-12-13 09:18:50)

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท sukitti ( 2019-11-11 09:18:15)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 sukitti ( 2019-11-11 09:08:12)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป sukitti ( 2019-11-05 08:22:39)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการก่อตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ sukitti ( 2019-10-29 10:24:57)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอน Essential DJ Course สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นแห่งแรกของประเทศไทย sukitti ( 2019-10-29 10:21:10)

ม.พายัพ จับมือ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่นฯ เตรียมจัดทำหลักสูตรนักบินเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ sukitti ( 2019-10-29 10:09:04)

มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพายัพ ผุดโครงการใหญ่เพื่อพัฒนาการศึกษาและเปิดมิติใหม่ด้านบริการสุขภาพในพื้นที่ผืนใหญ่ของมหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2019-10-10 09:50:55)

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ม.พายัพ เตรียมปรับหลักสูตรรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ด้านการเงินการธนาคาร onuma ( 2019-06-28 17:02:09)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ เชียงใหม่เมืองดนตรี sukitti ( 2019-06-17 15:05:22)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ เน้นสร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ onuma ( 2018-05-22 10:38:53)