หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

Center for Social Impact มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมในหัวข้อเรื่อง การประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้โครงการ Strengthening Innovative Social entrepreneurship practices for disruptive business setting in Thailand and Myanmar (STEPup) sukitti ( 2021-02-22 13:38:28)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 พร้อมมอบทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท sukitti ( 2021-02-18 23:10:42)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 sukitti ( 2021-02-18 23:06:06)

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาทุกสาขาวิชาผ่านระบบออนไลน์ (ยกเว้นคณะเภสัชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ฯ สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น) sukitti ( 2021-02-18 23:03:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์สอบ GED เทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) waraporn ( 2021-02-16 14:29:05)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รับตรงรอบที่ 2 sukitti ( 2021-02-15 14:38:56)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ) sukitti ( 2021-02-09 12:20:11)

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนเรียนฟรี จ่ายเฉพาะค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 5,450 บาท เรียนจบแล้วได้ทำงานทันที sukitti ( 2021-02-09 12:18:30)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองดนตรี” sukitti ( 2021-02-09 11:57:01)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2563 นักศึกษาเข้าชมคลิปเพื่อทำใบงานได้ที่นี่ sukitti ( 2021-02-05 11:53:00)

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Lucky Draw นาฬิกา SUUNTO 5 จำนวน 1 รางวัล และ ผ้าบัฟ จำนวน 100 รางวัล ที่เข้าร่วมกิจกรรม Payap University International Virtual Walk and Run 1 sukitti ( 2021-02-05 09:13:55)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขานรับนโยบาย จ.เชียงใหม่ ประกาศให้การสวมหมวกนิรภัย 100 % เป็นวาระของจังหวัด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน sukitti ( 2021-01-30 09:49:47)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10) sukitti ( 2021-01-22 15:32:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ เอาใจคนวัย DIGITAL ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) sukitti ( 2020-12-08 09:29:46)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรมเรื่อง “รู้เท่าทันเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19)” และฝึกปฏิบัติการ “การเตรียมแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่ถูกวิธี” onuma ( 2020-12-03 13:53:06)