หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “USR จิตอาสาสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ : ค่ายอาสาเพื่อชุมชนห่างไกล” ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนามะอื้น อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ onuma ( 2022-11-29 17:53:28)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ขอเชิญสมาชิกทุกคนเข้าร่วมงานฉลองเทศกาลคริสต์มาส 2022 และสวัสดีปีใหม่ 2566 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 onuma ( 2022-11-29 17:52:15)

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปรับหลักสูตรมุ่งดิจิทัล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม sukitti ( 2022-11-26 10:07:02)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รอบรับตรง ครั้งที่ 1) sukitti ( 2022-11-23 10:26:47)

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมงาน PAYAP HOMECOMING DAY 2022 “ละอ่อนพายัพปิ๊กบ้าน” sukitti ( 2022-11-23 09:11:13)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ sukitti ( 2022-11-21 09:53:41)

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมงานคริสต์มาส ประจำปี 2565 ในชื่องาน PYU Colorful Christmas 2022 sukitti ( 2022-10-26 14:27:29)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ The 13th Payap University Research Symposium 2023 sukitti ( 2022-10-17 20:12:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัด “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปีพุทธศักราช 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี sukitti ( 2022-10-12 14:37:08)

ประกาศฝ่ายวิชาการและวิจัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2022-10-12 12:08:30)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรงครั้งที่ 1 sukitti ( 2022-10-06 13:30:53)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมการแข่งขันเปตองสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 onuma ( 2022-09-26 20:23:26)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Payap Life Long Learning Center รองรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง sukitti ( 2022-09-07 11:04:45)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พัฒนาความสามารถด้านดนตรี เตรียมความพร้อม สร้างทางเลือกในการเรียนต่ออุดมศึกษา sukitti ( 2022-09-06 09:04:16)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ เอาใจคนวัย DIGITAL ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech) sukitti ( 2022-09-05 09:21:33)