หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการพิจารณาบทความและกำหนดการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2562 superadmin ( 2019-01-14 17:37:48)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชีฯ ม.พายัพ จัดอบรมเรื่อง ก้าวทันมาตรฐานบัญชี ปี 2562-2563 onuma ( 2019-01-14 15:26:55)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ม.พายัพ จัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน onuma ( 2019-01-09 14:47:41)

สาขาวิชาการตลาด ม.พายัพ จัดโครงการการแข่งขันตอบปัญหาทางการตลาดครั้งที่ 30 “Marketing Mega Trends For Thai Market” onuma ( 2018-12-13 15:32:48)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี sukitti ( 2018-12-11 14:23:33)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Advance Foot care and Wound Care in Diabetic patient sukitti ( 2018-12-03 10:31:52)

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.พายัพ จัดกิจกรรม 45 ปี สัจจะ - บริการ สืบสาน 20 ปี เรียนรู้ - พัฒนา : กิจกรรมวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 18 waraporn ( 2018-11-26 14:18:58)

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ เน้นสร้างนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพ onuma ( 2018-05-22 10:38:53)

นิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ปรับหลักสูตรรับไทยแลนด์ 4.0 เสริมความเป็นดิจิทัล เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อผลิตนักนิเทศศาสตร์มืออาชีพสู่อาเซียน sukitti ( 2018-03-27 09:35:24)