หน้าหลัก      ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2021-11-16 11:16:06)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบรับตรง พร้อมทุนการศึกษา sukitti ( 2021-11-03 16:05:01)

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท รอบรับตรง ปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2021-10-28 10:28:33)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 sukitti ( 2021-10-26 14:38:38)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ (ปริญญาตรี) รับตรง ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป sukitti ( 2021-10-26 10:17:24)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 sukitti ( 2021-10-25 15:01:57)

ประกาศหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา มหาวิทยาลัยพายัพ ฉบับที่ 01/2564 เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าพักหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 sukitti ( 2021-10-15 16:57:32)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 20) (การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564) sukitti ( 2021-10-15 15:42:35)

Congratulations to Pyi Nyein Aung (Tiger). We are proud to announce that our International College’s sukitti ( 2021-09-27 12:31:35)

มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งเลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 รายละเอียด คลิก sukitti ( 2021-09-23 10:04:35)

Intensive Thai Program (ITP) is now offering 12 levels in the Thai language.We also provide online courses (only level1 to level4). waraporn ( 2021-09-16 11:20:58)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19) sukitti ( 2021-09-03 12:17:32)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ Executive MBA สร้างนักธุรกิจ ผู้บริหารและนักวิชาการ ในยุคดิจิทัล waraporn ( 2021-08-31 13:43:57)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 18) sukitti ( 2021-08-02 13:51:26)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 17) sukitti ( 2021-07-13 16:15:39)